afrički slon


afrički slon
• african elephant

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • slon — slȍn m <N mn slònovi> DEFINICIJA 1. zool. životinja iz reda najvećih živućih kopnenih sisavaca (Proboscidea) sa surlom i kljovama, nadred kopitara (npr. afrički s. Laxodonta africana, azijski s. Elephas maximus); elefant, fil 2. pren. pejor …   Hrvatski jezični portal